ĐHĐN thông báo cho các thí sinh tham gia thi Khảo sát năng lực ngoại

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN thông báo cho các thí sinh tham gia thi Khảo sát năng lực ngoại ngữ đợt ngày 25,26/10/2014: hiện nay đã có chứng nhận của các cấp độ tiếng Anh B1, tiếng Pháp B1 dành cho học viên sau đại học; tiếng Anh B2, C1 theo khung tham chiếu Châu Âu (cấp cho thí sinh tự do).

Các thí sinh liên hệ Phòng Đào tạo – trường ĐH Ngoại ngữ - 131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng để nhận Chứng nhận. Khi đi đem theo CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để đối chiếu.


Ngày đăng: 7/16/2015 4:46:00 PM